Rexroth check valve

Contact Now

Rexroth WMM6.........5X/....../B10 B12 B15 check valve

152.2 mm 3 mm
0.3 105 mm

Rexroth 4WMM6......./V check valve

3.02 6.65 in
6.8750 in 279

Rexroth 4WMM6G.M.T.U.R.F.P.Q.W.L.5X/ check valve

9840 lbf -0.19 in
0.0732 12.2

Rexroth 4WMM6E.J.H.5X/ check valve

7000 rpm Shield & Seal
8500 rpm 90.0000 mm

Rexroth 4WMM6A.B.C.D.Y5X/ check valve

2.99 in 0.8923 in
HM89200 3.1250 in

Rexroth 4WMM6G.M.T.U.R.F.P.Q.W.L.5X/F check valve

90.00 mm 270.0000 mm
2.50 mm 442000 N

Rexroth 4WMM6E.J.H.5X/F check valve

0.09 in 3760 lbf
Imperial 6550 lbf

Rexroth WMM6A.B.C.D.Y5X/F check valve

C0 (Normal) 24.000 mm
60.2 kN 6900 rpm

Rexroth SL30GB1-4X/ check valve

17.6 Kg 32.00 mm
EJ M24

Rexroth SV30GB1-4X/ check valve

25.5 in 233127 lbf
Heavy Series This product line wa

Rexroth SL30PB1-4X/ check valve

111000 N 1800 rpm
2.00 mm 108000 N

Rexroth SV30PB1-4X/ check valve

18 mm 5 mm
140 mm MB 21
1/6